Uncategorized

Ett ”sjungande” samhälle!

Posted on

En kväll gick jag upp till min bigård för att som hastigast titta till bina och se om allt verkade ok. Jag skulle kolla dem ordentligt dagen efter och ville titta genom täckplasten för att se om jag behövde ta fram fler lådor. När jag tittade i en av kuporna hörde jag ett märkligt kuttrande ljud. När jag knackade på kupan tystnade det ett par sekunder för att sedan börja igen. Jag sökte på nätet för att se om jag kunde få reda på vad det var – jag var orolig att det var upptakten till svärmning. Det tog en stund innan jag hittade någon som skrev om samma slags ljud, men till slut hittade jag ett ställe:
http://bwrangler.litarium.com/hive-song/

Jag fick däremot ingen förklaring till varför samhället gör ett sådant ljud.

När jag kollade samhället dagen efter, så fanns inga tecken alls på någon förestående svärmning. Det är mitt största, mest vitala och produktiva samhälle.

 

Annonser

En bra pryl!

Posted on

Min drottninglåda – så kallar jag den – är en av de bästa sakerna jag har tillverkat för min biodling. Jag är lite klumpig, dels pga att mina händer inte är riktigt som de ska och dels för att jag ibland agerar snabbare än jag tänker… För att slippa bekymra mig om drottningens säkerhet när jag går igenom mina samhällen så byggde jag en liten låda för två ramar:

I lådan parkerar jag den ram som drottningen går på och eventuellt den ytterligare ram som jag kan behöva parkera för att komma åt att undersöka samhället. Drottningen är i tryggt förvar, utan att jag behöver fånga henne och riskera att skada henne då. Lådan kan också användas som parningskupa. Det finns en hållare anpassad för en PET-flaskas botten, med en enkel lucka så att jag kan fylla på foder och det finns ett litet flusterhål. Nät i botten och med de tvärställda brädbitarna så står lådan stadigt.

Ett handtag är det enda jag saknar på min drottninglåda, men det är ju lätt att komplettera med det.

Fortfarande liv i alla samhällena!

Posted on

Det ovanligt livliga samhället verkar må utmärkt. De har varit ute och bajsat flera gånger sedan mitten av februari och kupan är rejält nedskitad! Ibland kunde de kravla sig ut, men inte flyga. För ett par dagar sedan var det riktigt varmt och då öppnade jag kupan, efter att ha konsulterat min mentor.

Det fanns täckt arbeteryngel på åtminstone en ram. Lådan med resterna av vinterfodret var ren, medan de två lådorna (HLS) nedanför var lite nedsmutsade. Inte illa alls, men jag bytte de två lådorna mot en ren låda med rena och fina utbyggda ramar. Sedan fick de också lite extra foder; 50% sockerlösning – efter rekommendation från min mentor. Ur ren fodersynpunkt behövdes det inte, men om det är till nytta för dem så är det bra. Detta är ett piggt samhälle, med en ung drottning.

Det skall bli intressant att se hur det här samhället utvecklas i år. Det extremt ”vitala” draget, som jag fick med en efterdrottning för några år sedan, verkar fortfarande sitta i – till min stora glädje! Jag har hellre vitala bin som inte är utpräglat snälla, än sega bin som är väldigt hanterbara…

Nu är det lite liv i luckan!

Posted on

Det här samhället har jag varit lite orolig för. De har varit onormalt aktiva varje gång jag har kollat under hösten/vintern. Jag har ju bara kollat ett par, tre gånger, men då har de krallat överallt och varit väldigt livliga. De verkar köldtåliga, eftersom de var ute idag, när det bara är 7-8º varmt. Skönt att de kunde ta sig ut och rensa. De äter ju mer när de är så aktiva och då blir det mer i tarmen.

Alla mina samhällen lever än så länge. Vi får väl se hur det går vid vårutvecklingen…

Lärdomar från förra säsongen

Posted on

Lärdomar från förra säsongen
Säsongen 2015 präglades av kyla och regn och därför var honungsskörden dålig. Säsongen 2016 var varm och solig och visst hade man väntat sig en fin skörd då? Det blev det inte, utan jag fick ytterligare en honungsskörd som var mindre än ett genomsnittsår. Varför blev det så?

Början av säsongen 2016 verkade bra, med honung att skörda redan innan midsommar och en bra tillväxt i samhällena. Sedan förändrades det. Det blev en fantastisk semestersommar, men det ansamlades ganska lite honung i mina bisamhällen. Kombinationen av torka och hetta var orsaken. Blommorna producerade en mindre mängd nektar pga torkan, vilket gjorde att bina inte kunde samla in lika stora mängder som ett normalt år.

Hettan gjorde att bina i högre grad behövde ventilera kupan för att hålla temperaturen nere. Detta gör bina genom att stå och fläkta med vingarna för att skapa en luftström som för ut den varma luften ur kupan. Det säger sig själv att det förbrukar mycket energi och en stor del av den lilla mängden insamlad nektar gick åt för att driva denna ”fläktmotor”.

Den dåliga tillgången på nektar fick en annan negativ effekt. Ett dåligt drag ger liten äggläggning och lite återväxt. De bin som skulle bli vinterbin föddes inte upp.

Vad jag borde ha gjort, men som jag missade, var att kompensera för det dåliga draget och drivfodra mina samhällen så att de stimulerades att dra upp de så viktiga vinterbina – något att komma ihåg till ett annat år.

Det finns en avsevärd risk att det blir större dödlighet den här vintern än vad jag har haft hittills. Det är ju en stor del väldigt gamla bin i samhällena, särskilt i min ena bigård och det är inte säkert att de överlever ända tills det framåt våren blir fart på återväxten igen. Bimassan kan bli för liten för att samhället skall klara att ta sig igenom den första delen av våren.

Vårbestyr

Posted on Updated on


Nu har det varit goväder flera gånger och bina flyger ordentligt. De hämtar inte bara vatten, utan mängder av pollen. Ett samhälle hade en otrolig pollenrush – massor av pollenbin på ingång:

P1020539x

Jag tittade lite i samhällena i förra veckan, för att se om det var kris med foder, men igår var det dags att titta ordentligt eftersom det var en varm dag och jag var hemma och hade tillfälle. Ett av samhällena är litet och har haft utsot i kupan. Tråkigt, men det fanns lite, lite yngel och de flyger, så jag håller tummarna för att de skall repa sig. Ett annat samhälle är så stort att jag måste dela det så snart det är möjligt. Översta lådan:

P1020544

Andra lådan:

P1020543

Det är det samhälle som flyger redan vid 7-8º. De gillade inte att jag störde dem. Mellan översta och andra lådan hittade jag en väldigt död och intorkad mus. Det går inte att veta om det var bina som tog den av daga, eller om det var oxsalsyreförångningen i höstas, men det är en påminnelse om att vara uppmärksam på risken med möss i bikupan. Oxalsyreförångning kan ha andra goda effekter förutom att bekämpa varroa 🙂 .

P1020554

Jag tog bort några bottenlådor, satte på en extra låda på det stora samhället och på en av förra årets avläggare. Flyttade foder från ett samhälle med onödigt mycket, till ett som hade oroväckande lite och gav alla en dos Apiguard.

Idag testade jag min hembyggda ångvaxsmältare.

Principen är inte min egen idé – den har jag hittat på nätet – men jag har byggt delarna av spillvirke och sådant som jag hade liggande, så det kostade inget extra. Ångtvättaren, som här får leverera själva ångan, har vi haft i många år. Delarna nerifrån och upp är:
– uppfångningsbricka
– avståndssarg, som jag annars använder till lite av varje
– sarg med ånginlopp och handduk för finsilning. Inloppet har jag borrat så att det lutar lite nedåt, så att det inte skall rinna in vax i det.
– grovsilningsnät (bottennät) i ram av lister och plywoodspill
– ytterligare en avståndssarg, eftersom jag inte visste hur mycket material som skulle trilla ner.
På detta satte jag sex lådor med ramar och tre spärrgaller. Ovanpå detta ett lock av plywood och en sarg för att fördela trycket från spännbandet.

P1020546

P1020550

Ångtvättaren hade ett tufft jobb att få upp värmen i stapeln. Det tog 1,5-2 timmar innan det började komma vax. Först kom det sockervatten, eftersom några av ramarna innehöll gammalt foder. Det var ramar från ett samhälle som dog förra året. När det slutade komma vax öppnade jag stapeln och började skrapa rent ramar. Jag hann bara skrapa rent fem lådor innan det hade kallnat så mycket att det var orimligt svårskrapat, så jag fick ånga på den sista lådan en extra gång. Pupporna från de sex lådorna fyllde en liten trädgårdskorg.

P1020575

För att få det sista vaxet genom handduken (finsilen) fick jag ånga på ytterligare en gång, men då fick jag helt ren vax.

Lärdomen av dagens övning är att detta fungerar, men jag skall inte ånga fler än fem lådor i taget och helst bara fyra. Om jag har lite brått att bli klar skall jag inte finsila genom handduk, utan göra finsilningen som en separat övning.

 

Bivåren är här!

Posted on Updated on

Sedan mitten av mars har bina varit igång alla dagar som är tillräckligt varma. Ett av samhällena flyger så snart det är 7-8 grader varmt!

Vatten är bland det viktigaste för bina nu på våren, förutom det pollen de kan hitta – och det skall inte vara rent vatten, utan vatten som innehåller något extra, t ex kalk från murbruk.

P1020530x

 

P1020492

P1020503